За нас

Евангелска Соборна Црква е христијанска заедница чија главна цел е практикување и промовирање на христијанската вера, онака како што е запишана во Светото Писмо.
Иако имаме различни животни приказни, различни професии и интереси, како духовно семејство се стремиме и ги повикуваме другите кон начин на живот чија главна одлика е љубов кон Бог и кон луѓето.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 

Мисија и визија

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Историја

Евангелска Соборна Црква во Македонија има долга историја, која започнува во 1860 година со мисијата на Евангелско Соборните Цркви од Америка, а прекината во 1922 година поради политички притисоци од тогашна Кралска Југославија.
Во поновата историја, Евангелска Соборна Црква во Македонија започнува да функционира при крајот на 80-тите години од минатиот век, а денес движењето е пораснато во четири незавизни цркви (Центар, Шутка, Драчево и Свети Николе) и седум домашни заедништва (Топана, Козјак, Штип, Ерџелија, Амзабегово, Ѓорче Петров и Пеширово).

 

Вклучи се

Ние сме заедница од отворен карактер, што значи дека сме отворени за секој да може да ни се придружи и да стане дел од нас.
Доколку сакате да дознаете нешто повеќе за нас, најдобриот начин на кој можете тоа да го сторите е преку посета. Добредојдени сте во секое време!

АДРЕСА

ул. Христо Смирненски бр. 20
1000 Скопје

НАСТАНИ

Богослужба: недела од 11:00
Детски библиски час: недела од 11:00
Молитва: среда од 18:00

КОНТАКТ

071 778 770
escrkva@gmail.com