Проповеди на Евангелска Соборна Црква – Центар

Неговите и нашите три дена

Од „Осана!“ до „Распни го!“

Градители и војници

Мудрост за целото семејство

Земјотрес

(Не)вера

Кој е твојот
потенцијал?

Храброст да ги живееме Божјите намери за нашиот живот

Петте венци спомнати
во Новиот Завет

Зошто е добро да
размислуваш за смртта?

Парадоксот
на Божиќ